internat
front
glowna
kadra
dla rodzicow
dokumenty
dojazd
galeria
kadra

Dyrektor CKZiU Nr 2:

mgr Barbara Mizerska

Kierownik Internatu: 

Agata Przybysz - Burak

Wychowawcy Internatu: 

Alicja Rosiak

Danuta Duszka

Edyta Kodym - Lewandowska

Katarzyna Hausman

Magdalena PÍkala

Tomasz Duszka