internat
front
glowna
kadra
dla rodzicow
dokumenty
dojazd
galeria
rodzice

             Podanie o przyjęcie do Internatu należy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji do internatu. Na stronie można pobrać dokument, który po wypełnieniu można doręczyć osobiście, listownie lub droga mailową.
Młodzież, która po raz pierwszy pragnie zamieszkać w naszym Internacie powinna stawić się wraz z rodzicami osobiście.
Zakwaterowanie młodzieży przyjętej do Internatu nastąpi dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego od godz. 16:00.
Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać przelewem.

Wpłaty za zakwaterowanie:

Konto bankowe:

Nr 95 12 40 12 68 11 11 00 10 52 92 32 40

Wpłaty za wyżywienie:

Konto bankowe:

Nr 80 12 40 12 68 11 11 00 10 52 92 34 13

Należność prosimy uiszczać regularnie w terminie wskazanym na umowie i na wyżej podane konta. W razie niedotrzymywania terminów naliczane będą odsetki.

Poniżej linki do dokumentów

 

regulamin rekrutacji do internatu 2018 r.

 

regulamin w internacie

podanie o przyjęcie

umowa zakwaterowania

wyżywienie_1 - prosimy o kontakt i potwierdzenie

wyżywienie_2 - prosimy o kontakt i potwierdzenie